Sertifisering våren 2019 / Certification spring 2019

Påmeldingsfrist/Deadline for registration: 28. januar 2019!
Sertifiseringstrinn /steps
Level A Level B Level C Level D
(R) = Gjelder også resertifisering (also applies to recertification)
Åpent orienteringsmøte (R) 24.01.2019 24.01.2019 24.01.2019 24.01.2019
Påmeldingsfrist /deadline for registration (R) 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
Introduksjonsseminar / Introduction seminar 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019
Søknad med CV og egenvurdering /Application (R) 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019
Skriftlig prøve /Written test 09.04.2019 09.04.2019 09.04.2019
Tilbakemelding /Feedback (R) 16.05.2019 16.05.2019 16.05.2019 16.05.2019
Workshop 05.06.2019
Innlevering av trapport/ /Deadline for report 28.06.2019 14.06.2019
Virksomhetscase /Solving a real case 27.08.2019
Intervju / Interview 27.08.2019 20.06.2019/

21.06.2019

06.06.2019
TIlbakemelding /Feedback 10.09.2019 28.06.2019 14.06.2019 23.05.2019
Sertifikat utstedt / Certificate issued (R) 30.09.2019 08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019

Sertifisering høsten 2019 /Certification autumn 2019

Påmeldingsfrist /Deadline for registration: 6. september 2018!
Sertifiseringstrinn /steps
Level A Level B Level C Level D
(R) = Gjelder også resertifisering (also applies to recertification)
Åpent orienteringsmøte (R) 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019
Påmeldingsfrist /deadline for registration (R) 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019
Introduksjonsseminar / Introduction seminar 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019
Søknad med CV og egenvurdering /Application (R) 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019
Skriftlig prøve /Written test 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019
Tilbakemelding /Feedback (R) 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019
Workshop 12.11.2019
Innlevering av trapport/ /Deadline for report 05.12.2019 05.12.2019
Virksomhetscase /Solving a real case 15.01.2020
Intervju /Interview 15.01.2020 12.12.12019/

13.12.2019

13.11.2019
TIlbakemelding /Feedback 22.01.2020 20.12.2019 20.11.2019
Sertifikat utstedt / Certificate issued (R) 01.02.2020 10.01.2020 02.12.2019 02.12.2019
X