Sertifisering våren 2020

Påmeldingsfrist: 30. januar 2020!
SertifiseringstrinnNivå ANivå BNivå CNivå D
(R) = Gjelder også resertifisering    
Åpent orienteringsmøte (R)23.01,202023.01.202023.01.202023.01.2020
Påmeldingsfrist (R)30.01.202030.01.202030.01.202030.01.2020
Introduksjonsseminar13.02.202013.02.202013.02.202013.02.2020
Søknad med CV og egenvurdering(R)26.03.202026.03.202026.03.202026.03.2020
Skriftlig prøveIkke skr prøve16.04.202016.04.202016.04.2020
Tilbakemelding til kandidat (R)20.05.202020.05.202020.05.202020.05.2020
WorkshopIkke workshopIkke workshop03.06.2020Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport29.06.202012.06.2020  
Virksomhetscase27.08.2020   
Intervju27.08.202017.06.2020/18.06.202004.06.2020 
TIlbakemelding til kandidat10.09.202026.06.202026.06.202026.06.2020
Utstedelse av sertifikat (R)30.09.202008.07.202008.07.202008.07.2020

 

X