Sertifisering høsten 2019

Påmeldingsfrist: 6. september 2019!
Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Gjelder også resertifisering        
Åpent orienteringsmøte (R) 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019
Påmeldingsfrist (R) 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019
Introduksjonsseminar 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019
Søknad med CV og egenvurdering(R) 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019
Tilbakemelding til kandidat (R) 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 12.11.2019 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 05.12.2019 05.12.2019    
Virksomhetscase 15.01.2020      
Intervju 15.01.2020 12.12.2019/12.12.2019 13.11.2019  
TIlbakemelding til kandidat 22.01.2020 20.12.2019 20.11.2019  
Utstedelse av sertifikat (R) 01.02.2020 10.01.2020 02.12.2019 02.12.2019

Sertifisering våren 2020

Påmeldingsfrist: 30. januar 2020!
Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Gjelder også resertifisering        
Åpent orienteringsmøte (R) 23.01,2020 23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020
Påmeldingsfrist (R) 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020
Introduksjonsseminar 13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020
Søknad med CV og egenvurdering(R) 26.03.2020 26.03.2020 26.03.2020 26.03.2020
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020
Tilbakemelding til kandidat (R) 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 03.06.2020 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 29.06.2020 12.06.2020    
Virksomhetscase 27.08.2020      
Intervju 27.08.2020 17.06.2020/18.06.2020 04.06.2020  
TIlbakemelding til kandidat 10.09.2020 26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020
Utstedelse av sertifikat (R) 30.09.2020 08.07.2020 08.07.2020 08.07.2020
X