Sertifisering høsten 2018

Påmeldingsfrist: 6. september 2018!

 

Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Gjelder også resertifisering
Åpent orienteringsmøte (R) 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018
Påmeldingsfrist (R) 06.09.2018 06.09.2018 06.09.2018 06.09.2018
Introduksjonsseminar 10.09.2018 10.09.2018 10.09.2018 10.09.2018
Søknad med CV og egenvurdering(R) 05.10.2018 05.10.2018 05.10.2018 05.10.2018
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 17.10.2018 17.10.2018 17.10.2018
Tilbakemelding til kandidat (R) 05.11.2018 05.11.2018 05.11.2018 05.11.2018
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 07.11.2018 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 08.02.2019 23.11.2018
Virksomhetscase 08.03.2019
Intervju 08.03.2019 06.12.2018/07.12.2018 08.11.2018
TIlbakemelding til kandidat 01.04.2019 17.12.2018 30.11.2018
Utstedelse av sertifikat (R) 24.04.2019 19.12.2018 19.12.2018 19.12.2018
X