Sertifiseringsavgift

Avgiften for de 4 nivåene er som angitt nedenfor. Beløpene omfatter alt skriftlig materiale, samt servering under samlingene.

Medlemmer Ikke medlemmer
Nivå D 6.500 7.200
Nivå C 18.500 20.100
Nivå B 20.800 22.800
Nivå A 26.000 28.800

Alle beløp er eksklusiv mva.


Avmelding

Ved avmelding frem til 1 uke etter introduksjonsseminaret refunderes 60% av sertifiseringsavgiften. Ved avmelding frem til 1 uke før introduksjonsseminaret refunderes 90% av sertifiseringsavgiften.


Resertifisering

Vederlag for re-sertifisering etter 5 år er:

kr 3.800 for nivå D
kr 7.800 for nivå C
kr 9.500 for nivå B
kr 11.500 for nivå A


Underkjent kompetanse

Dersom kravene til underliggende nivå er oppfylt kan kandidaten alternativt velge å fortsette på dette nivået. Meldingen fra assessorene vil i så fall inneholde informasjon om dette.

Dersom kravene til den skriftlige prøven ikke er oppfylt kan kandidatene velge å ta ny skriftlig prøve, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr. 5.000,-. Dette gjelder for nivå C, B og A.

Dersom rapport nivå B underkjennes, kan kandidaten velge å levere ny rapport, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr 6.500,-.


 

Anke

Dersom en kandidat ikke består sertifiseringen og mener seg urettmessig behandlet, er det mulighet for å anke. Det påløper et gebyr på kr. 4.500,- for behandling av anken. Kr 3.500,- tilbakebetales dersom kandidaten får medhold.

Utsettelse

Ønsker en kandidat å utsette sin deltakelse i sertifiseringsprosessen til neste
sertifiseringsrunde, sender kandidaten beskjed om dette. Kandidaten må selv
sørge for ny påmelding. Det påløper da en administrasjonsavgift på kr. 1.000,-.

X