Hva er IPMA-sertifisering egentlig?
Det er en internasjonalt anerkjent sertifisering, som gjennomføres i henhold til ISO 17024 i nærmere 70 land. Du kan lese mer om domener og nivåer og hva som vurderes.

 

Se videoene her:
Del 1:  Praktisk informasjon
Del 2: IPMAs krav til profesjonell prosjekt-, program-og porteføljeledelse
Del 3: Sertifiseringsprosessen

IPMA sertifisering er:

IPMA sertifisering av prosjekt-, program- og porteføljeledere er en metodisk prosess utviklet av IPMA basert på EN ISO 17024. Norsk Sertifisering AS (CB) er en internasjonalt autorisert tredjepart som har ansvar for IPMA sertifisering i Norge.

Sertifiseringen gjennomføres ved  å vurdere og verifisere at en person har kompetanser som tilfredsstiller IPMA’s krav til profesjonell prosjekt-, program- eller porteføljeledelse.

Sertifiseringen kan i Norge gjennomføres på norsk eller engelsk. Etter vellykket gjennomføring av sertifiseringen, utstedes sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

 

 

Prosjekt, program og portefølje

Prosjekt – En midlertidig multi-disiplin organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter eller nå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme.

Program – En midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, overvåke og lede et sett av relaterte prosjekter og aktiviteter for å levere resultater og gevinster som understøtter organisasjonens strategiske mål. Et program har ofte varighet på flere år, og programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller med hel eller delvis parallellitet.

Portefølje – alle programmer, prosjekter og aktiviteter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller deler av en organisasjon, for å nå organisasjonens strategiske mål.

Domener og nivåer

IPMA 4-L-C systemet deles i tre domener (områder): prosjekt, program og portefølje. I de tre domenene opererer prosjekter med fire nivåer (A, B, C og D), mens program og portefølje opererer med to nivåer (A og B). Dette gir tilsammen åtte profiler i IPMA 4-L-C systemet, som beskrevet nedenfor.

IPMA’s definisjon av nivåer er som følger:

  • Nivå A skal dekke ledelse (leadership) av andre i svært komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer gjennom alle faser på strategisk nivå.
  • Nivå B skal dekke ledelse (leadership) av andre i komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer gjennom alle faser.
  • Nivå C skal dekke ledelse (management) av andre i prosjekter av moderat kompleksitet gjennom alle faser, og gjennom anvendelse av kunnskap/teori fra alle relevante kompetanseelementer.
  • Nivå D skal dekke kunnskap på tvers av alle kompetanseelementer.
 Nivå               Domener / områder
Prosjekt Program Portfølje
  A Sertifisert Prosjektdirektør Sertifisert Programdirektør Sertifisert Porteføljedirektør
B Sertifisert Senior Prosjektleder Sertifisert Senior Programleder Sertifisert Senior Porteføljeleder
C Sertifisert Prosjektleder  
D Sertifisert i Prosjektledelseskunnskap  
 
What do you want to do ?

New mail

X