IPMAs sertifikat er et internasjonalt anerkjent sertifikat.

Les om fordelene for deg og din bedrift.
Les også hva andre, som allerede har vært gjennom sertifiseringen, sier.


Fordeler for virksomheten:

 • Et sertifikat utstedt av 3. part gir større legitimitet ovenfor kunden, enn en CV som man har utarbeidet selv.
 • En bedrift med sertifiserte prosjektledere anses ofte mer profesjonell av markedet, enn en som ikke har det.
 • Det at ansatte vurderes i forhold til en felles modell, gir også virksomheten en god basis for karriereutvikling.

Fordeler for kandidaten:

 • Selve sertifiseringsprosessen viser seg å gi ny selvinnsikt og tid til refleksjon.
 • Vurdering fra 3. part

Hva sier kandidatene om sertifiseringen:

 • Jeg er blitt bedre kjent med meg selv, mine egenskaper, og vil bedre være i stand til å forbedre meg som prosjektleder.
 • Det har vært utfordrende. Ikke alltid lett å forstå bokens innhold og har vært på nippet til å slutte. Såpass mye at jeg sjekket regler for utsettelser. Selv om boken var vanskelig, har jeg lært utrolig mye. Mye man gjør som man ikke er bevisst på.
 • Jeg føler meg ikke vel i rollespillsituasjon.
 • Meget bra, spesielt er jeg fasinert over kravene som stilles til en strukturert gjennomgang av kompetanseområder. Det var slitsomt men givende.
 • Ok. Positivt å erfare hvor mye man kan lære av å tenke gjennom og bearbeide egne erfaringer. Har blitt motivert til ytterligere læring gjennom å lese fagbøker. Vil være nyttig å lære om andre modeller og verktøy.
 • Gjennom programmet har jeg blitt mer fokusert på metodeanvendelse og utførelse av rollen som prosjektleder. Programmet har innfridd mine forventninger
 • Ja, meget utviklende og økt selvinnsikt, sammen med en god forståelse av prosesser og handlingsmåter for å sikre utførelse av arbeid.

Hva sier bedrifter om sertifiseringen:

 • For å bli bevisst kompetansen man har, og for å lære noe nytt, kreves det selverkjennelse. Kværner baserer sin Learning & Development filosofi i stor grad på andragogiske prinsipper, dvs hvordan voksne lærer. Flere sertifiseringsinstitutter ble vurdert og Kværner så raskt at IPMAs metodikk innholdsmessig lå tett opp til de ønskene vi hadde til sertifisering.
X