Dersom du ikke består sertifiseringen, og mener deg urettmessig behandlet, har du mulighet til å anke avgjørelsen.

Da følges denne prosedyren:

  • Dersom en kandidat ikke passerer et trinn i sertifiseringen, eller ikke består sertifiseringen, får kandidaten skriftlig begrunnelse for dette. Sammen med begrunnelsen får kandidaten oversendt ankeprosedyre med skjema.
  • En kandidat som ikke føler seg rettferdig behandlet, kan anke avgjørelsen.
  • Anke skal sendes skriftlig og det skal angis begrunnelse for anken.
  • Dersom en avgjørelse ankes, skal dette skje skriftlig innen 30 dager fra den dagen avgjørelsen ble meddelt kandidaten.
  • I praksis sendes klagen til sekretariatet for sertifiseringsordningen.
  • Sekretariatet sender klagen til leder for CB, sammen med relevante dokumenter fra sertifiseringen.
  • Leder vurderer klagen sammen med ledende assessor for sertifiseringen og avgjør om det skal foretas en ny assessorvurdering – eller om avgjørelsen opprettholdes.
  • Dersom ny assessorvurdering skal foretas, utpeker leder for CB nye assessorer og arrangerer ny sertifisering.
  • Anker håndteres og behandles innen 3 måneders fra anken er mottatt skriftlig.

Pris for ankebehandling: Se Priser

X