Prosjektlederdagene-2021

Prosjektlederdagene 2021 NFP

Prosjektlederdagene 2021

28. og 29. januar 2021 (digitalt)

 
Et kurs som er spesielt tilpasset deg som jobber med prosjekter i små og mellomstore bedrifter, i frivillige organisasjoner, eller som ikke er prosjektleder på heltid. To dagers vaksinasjonsprogram for alle som er prosjektleder, men utdannet som noe helt annet!


Meld deg på innen 5. januar og få tilsendt en helt ny bok om prosjektarbeid, tilpasset små prosjekter, helt gratis!

Påmeldingsfrist: 25. januar 2021

Når man jobber i mindre bedrifter eller i frivillige organisasjoner, blir man ofte kastet inn i prosjekter uten å være forberedt på det. Og man har en rekke spørsmål om hvordan man skal gjennomføre, enten man blir prosjektleder eller deltaker.

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, selv om prosjektledelse er et eget fag.

Hvordan gjøre det beste ut av en prosjektlederrolle, hva er nøkkelen til suksess og hvordan går man frem for å forankre, planlegge, gjennomføre og evaluere, prosjektet?

Disse spørsmålene blir belyst gjennom presentasjon av metoder og gode råd, og løsning av praktiske oppgaver.

 

Pris: kr 3.400,- (ex mva) pr person. NFP-medlemmer får 20% rabatt. Det samme gjelder dersom 3 eller flere fra samme bedrift deltar.

På grunn av koronapandemien gjennomfører vi kurset digitalt. Dette gjør vi for din sikkerhet! Et du usikker på hvordan det foregår? Vi vil invitere til en liten test dagen i forveien, slik alle får det til.

Noen smakebiter fra programmet:

Møteleder: Gunilla Hagstedt


DAG 1 (kl 11.00-17.00):

Hva skal prosjektet levere?
Ved Torgeir Skyttermoen
Har vi ikke målene klart for oss, kan vi rote oss bort på veien! Og hvem er det som avgjør om vi er kommet i det riktige målet?
Smidig gjennomføring – hva er det egentlig?
Ved Svein Hauge
«Smidig» er et nytt moteord som «alle» forventer at du forstår. Her får du svaret – samt tips om hvordan du får det til.
«Plans are nothing – planning is everything».
Ved Jorunn Wolstad
Å planlegge er å gjøre det ukjente kjent, og redusere fallgruver underveis.  Men hvordan gjør vi det? Og hva er en god plan?
Trenger vi penger – og hvor kommer de fra?
Ved Jorunn Wolstad
Vi trenger også penger for å gjennomføre prosjekter, og vi skal snakke litt om hvor vi kan få dem fra, og hva som kjennetegner et godt budsjett-oppsett.
Hvordan sette sammen gode team?
Ved Bjørn Z Ekelund
Er det bare faglighet og tilgjengelighet som teller, eller betyr menneskelighet og omgjengelighet også noe?

Diversity Icebreaker er en metode for å bli kjent med dem du skal lede og jobbe sammen med En praktisk øvelse i det å være klar for å jobbe sammen.

DAG 2 (kl 09.00-13.30):

Prosjektrisiko – hva gjør vi med den?
Ved Gunilla Hagstedt
Her skal vi se at en god risikohåndtering leder til mindre problemhåndtering i prosjektet.
Å realisere gevinstene fra prosjektet.
Ved Jorunn Wolstad
I prosjektene er vi ofte mest opptatt av det vi skal levere, og ikke hvilken effekt dette skal ha når det tas i bruk. Her løfter vi blikket og ser på hva som skjer når vi har levert resultatene våre.
Når blir det vanskelig – og hva er vanskelig?
Ved Bente Aksnes
Uansett hvor godt vi planlegger, skjer det uforutsette ting underveis. Hva kan skje og hva gjør vi med det?
En vellykket prosjektavslutning
Ved Arnstein Moe
Å «runde av» et prosjekt krever også sitt. Vi må ta oss tid til å summere opp læringene vi har gjort, og ta disse med til neste prosjekt vi skal delta i. Og så må vi takke hverandre for innsatsen!
X