Prosjekt 2016 – delta på konferansen!

Prosjektvirksomhetene i Norge står midt oppe i et paradoks: På den ene siden har nedgangen i oljepris fremtvunget store innsparinger og nedskjæringer i oljebransjen. På den andre siden står vi overfor store investeringsbehov på infrastruktur, boliger og næringsbygg, samtidig som oljebransjen fortsatt skal investere tungt i årene som kommer, til tross for innsparingene. I tillegg vil digitalisering og økt anvendelse av IKT berøre alle sektorer, noe som krever betydelig kompetanseutvikling.

Hvordan i alle dager skal man som prosjektvirksomhet navigere i denne “nye” virkeligheten? Hva er suksessoppskriftene, og hvordan skal man kunne gjøre nødvendige omstillinger og endringer? Er det virkelig en krise eller storm i et vannglass?

Les mer og meld deg på via:

www.prosjektnorge.no/prosjekt2016

En konferanse i samarbeid mellom Den Norske Dataforening, Prosjekt Norge og Norsk Forening for Prosjektledelse:.

Tre organisasjoner som har et felles ønske om å bidra til profesjonalisering innen faget prosjektledelse i Norge, og som samtidig har egne og ulike spesialtilbud til sine medlemmer.

X