Sponsorpakke

Praktisk Prosjektledelse 2018

I tilbudet om profilering på «Praktisk Prosjektledelse 2018»- konferansen ligger det 4 forskjellige pakker. Vi oppfordrer alle interesserte til å være tidlig ute for å benytte seg av denne muligheten til å profilere sin organisasjon, sin kompetanse eller sine produkter overfor fagmiljøet.

Reklamepakke kr 2 500,- eks mva

Bli profilert sammen med konferansen.

 • Profilering på konferansens Internett-sider hos DnD og NFP under “Sponsorer”.
 • Direkte lenke fra konferansens Internett-sider til firmaets hjemmeside.

 

Utstiller – kr 10 000.- eks. mva

 • Stand i vrimleområdet for konferansen 14. juni.
 • Standareal 3,5 x 2 m. Tilknytning til strømnettet, bord og 2 stoler
 • Bemanning stand: 2 personer til bemanning av stand og fri deltagelse på konferansen 14. juni.
 • Profilering på konferansens Internett-sider hos DnD og NFP under “Utstillere”.
 • Direkte lenke fra konferansens Internett-sider til firmaets hjemmeside.

 

Sponsorpakke kr 15 000,- eks. mva

 • Firmaets logo på velkomstsiden på konferansens hjemmesider hos DnD og NFP
 • Profilering på konferansens Internett-sider under “Sponsorer”.
 • Mulighet til å få informasjon distribuert i den offisielle konferansefolderen. Inntil 4 sider i A4-format.
 • Stand i vrimleområdet for konferansen 14. juni.
 • 2 gratis deltakere på konferansen til bemanning av stand og inntil 2 gratis ekstra deltakere.
 • Early Bird: Tidlige meldte sponsorer kan få plass på invitasjonene

 

Hovedsponsor pakke kr 25 000,- eks mva

 • Firmaets logo på velkomstsiden på DnDs og NFPs hjemmesider
 • Profilering som Hovedsponsor på konferansens Internett-sider under “Sponsorer”.
 • Mulighet til å få informasjon distribuert i den offisielle konferansefolderen. Inntil 4 sider i A4-format.
 • 2 gratis deltakere på konferansen 14. juni til bemanning av stand og inntil 4 gratis deltakere.
 • Profilering på hjemmesider og alt materiell som konferansens hovedsponsor.
 • Hovedsponsors logo blir presentert som hovedsponsor i hovedlokalet
 • Hovedsponsor presenteres i plenum ved konferansens oppstart og/eller ved eget innlegg i strøm.
 • Inntil 8 deltager til rabattert pris
 • Early Bird: Tidlige meldte sponsorer kan få plass på invitasjonene

 

Felles for alle: Eventuell kost og losji ut over lunsj er ikke inkludert. Andre behov enn spesifisert (f.eks internettilgang på stand, spesielt lys på stand, etc) er ikke inkludert og må avtales spesielt. Utstiller/sponsor må selv fremskaffe og produsere logo og annet ønsket profileringsmateriell for distribusjon.

Sponsorpakke bestilles via Påmelding.

X