Konferanseprogram

Praktisk Prosjektledelse 2018

08.45

Vi ønsker velkommen og sier litt om dagens program

Plenumsforedrag

En prosjekteiers krav og forventninger til prosjektledere

Svein Hauge, Statens Vegvesen

09.30

Det starter lenge før prosjektlederen starter—-

Patrik Eriksson, SelvaagBolig AS

Boligprosjekters livssyklus, sett fra byggherren, kan spenne over 5-10 år (fra tomtekjøp via regulering, ramme-søknad, salg, byggesøknad, bygging til overlevering av leilighet til kunde). Hva skjer og hva skaper endringer i etterfølgende faser?

Hvordan sikres god oppstart av prosjekter?

Pål Eirik Pettersen, Oslo kommune

En god oppstart betyr svært mye for hvordan prosjektet blir gjennomført og prosjekter som feiler har ofte hatt en dårlig oppstart. I oppstarten legges premissene for prosjektgjennomføringen og hva er det viktig å fokusere på?

I dette foredraget får vi høre om gode erfaringer og nyttige tips for å lykkes med oppstartsfasen. Pål Eirik gir oss innblikk i hvorfor oppstartsfasen er så viktig

WORKSHOP 1

Eierstyring. Hvordan er dialogen mellom eier/styringsgruppe og prosjekt?

Innledere: Svein Hauge og Gunn Marit Høistad, Vegdirektoratet

10.30

Kaffepause

Kaffepause

10.45

Prosjekt kick-off. Bare kos – eller også alvor?

Svein Zakariassen, Communicate AS

Innlegget relateres til IT-prosjekter, og Svein vil vise hvor viktig det er at kick-off tas på alvor. Her legges grunnlaget for mye av det som skjer senere. En godt planlagt oppstart er alfa og omga for en god gjennomføring.

 

Hvordan lykkes i å styre mange små og større prosjekter i parallell?

Lone Olstad, Aker BP

Olje/gass har ikke bare store prosjekter. De begynner gjerne i det små! Hva er de mest åpenbare utfordringene og hvordan håndteres de?

Det blir en ekstra utfordring når prosjektene skal leveres av allianser, som bygges opp i parallell

WORKSHOP 2

Endringshåndtering

Innleder: Sven Nicolaisen, Kværner AS

Endringshåntering er en av de store utfordringene i prosjektgjennomføringen. Det er et aktuelt tema på Stortinget hvor vi ser at store endringer fører til at ledere mister jobben. Generellt er det mange meninger om endringer og de kan være absolutt krevende å håndtere riktig. Ikke bare kostnader men også tid og kvalitet står på spill.

Suksesskriteria i prosjekter flagges ofte som få eller ingen endringer. Er det en riktig strategi? Er det ulik eerfaringerfra ulike bransjer? Har vi noe å lære av hverandre?

11.45

Lunch og besøk hos utstillere

12.45

Jeg har lagt en plan, men hvor har jeg lagt den?

Ole Kristian Nystrøm, Bouvet

Er planer og endringer motsetninger, eller kan de styrke hverandre? Både planer og endringer må forstås i perspektiv av økonomi, kultur, forretning, ledelse, styring, juss og organisasjon.

En moderne organisasjon er i kontinuerlig endring. Planen skal værete verktøy for å lede organisasjonen mot gitte målsetninger. Er ikke da en plan et av flere verktøy for endring? Hvordan får vi til det best mulige?

Interessenthåndtering

Aino Bjørnstad, Atkins Norge AS

For få år siden hadde vi EN interessent, nemlig kunden. Nå anses nesten alle som interessenter, om enn med ulik betydning.

Det er helt avgjørende for prosjektets suksess å håndtere forventninger både internt i prosjektet og fra omgivelsene på en systematisk og god måte.

WORKSHOP 3

Gevinstrealisering. Spill kort om verdiene!

Innleder: Kjetil Strand

De siste årene er det utviklet ny metodikk for nyttestyring og gevinstrealisering basert på nyttepoeng og nyttepoker. I denne workshopen vil du lære om metodikken og delta i praktiske øvelser. Vi spiller kort om vektene på strategiske mål, og om nyttebidraget fra hvert prosjekt mot de samme målene. Du vil kunne utnytte dette til å styre nytten i prosjekt og porteføljer mer effektivt

13.45

Kaffepause

Kaffepause

14.00

Prosjektavslutning – fra IT-bransjen

Øyvind Stensby, Ciber

Hvilke utfordringer må man løse i avslutningsfasen, og hvordan gjør man det? Kunne noen av dem vært unngått ved å gjøre ting annerledes tidligere?

 

Prosjektavslutning – systematikk allerede fra prosjekteringen!

Stian Garmann Oestreich, Multiconsult Norge AS

Multiconsult har de siste årene jobbet mye med hvordan man får systematisk ferdigstillelse inn i prosjekteringen, og deler sine tanker og erfaringer rundt dette. Det blir blant annet et dypdykk inn i prosjektene Lanternen og Åsane VGS.

WORKSHOP 4

Men det er jo mennesker i prosjektene også! Hva gjør vi med dem?

Innleder: Vetle Høivang, Rambøll Management Consulting

Vi skal være effektive og levere resultater – hele tiden. Og vi har mange metoder for å gjøre akkurat det. Men hvordan opplever menneskene i prosjektet sin arbeidssituasjon? Og hvilken effekt har disse opplevelsene på resultatet? Kan vi gjøre noe for å gjøre opplevelsene gode?

15.10

Plenum

Hvordan gjør vi prosjektledere gode?

Per Arne Flatebø, Industry Consulting Director – Energy and Construction, IFS Scandinavia

Prosjektledelse er å være ‘kaptein på laget’ – hvordan IFS jobber med kompetanseutvikling for og med prosjektledere slik at vi får og videreutvikler gode prosjekter. Organisering, målsetting, informasjonsdeling og kultur/nettverksbygging for egne prosjektledere.

 

Oppsummering fra workshops

Presentasjon av resultater

16.00

Avslutning

X