Foredragsholdere

Praktisk Prosjektledelse 2018

Aino Bjørnstad, Atkins Norge AS

Aino brenner for prosjektledelse som fag. Det er noe helt spesielt å kunne lede et team som har et felles mål – Nemlig å skape noe som skal gi en endring

  • Jobbet som rådgiver og prosjektleder siden 2006, der mange av prosjektene har hatt et komplekst aktørbilde med svært mange interessenter.
  • PMI og Prince 2 sertifisert
  • Styremedlem i faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) i Dataforeningen

Patrik Eriksson, SelvaagBolig AS

Patrik Eriksson har i sin rolle som prosjektsjef i Selvaag Bolig ansvar for alt fra reguleringsprosesser i tidligfase, prosjektutvikling og salg til gjennomføring og overlevering av boligprosjekter.

Faglig har han sitt tyngdepunkt i prosjekteringsledelse med erfaring fra planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter over hele Norge. Patrik er utdannet sivilingeniør fra Chalmers med mastergrad i byggeteknikk og prosjektledelse.

Patrik var også initiativtaler til re-etablering av Young Crew i Norge.

Per Arne Flatebø, IFS Norge AS

Per Arne har 20+ års erfaring fra prosjektleveranser innenfor forretningsprogramvare, drift og virksomhetsutvikling, hovedsakelig innen olje- og energi bransjen, siste 12 år hos IFS Skandinavia. Han har hatt roller som prosjektleder, programleder og arbeider nå som ansvarlig for IFS sine drifts- og leveranseprosjekter innen Energy og Construction. I denne rollen har han linjeansvar for Prosjektledere og Løsningsarkitekter, samt prosjektansvar ovenfor IFS sine kunder. Hah har nylig gjennomført IPMA A sertifisering.

Svein Hauge, Vegdirektoratet

Svein har arbeidet med IT-prosjekter siden 1991. Siden 2010 har han vært avdelingsdirektør for Prosjekt og Kvalitet – IKT i Statens vegvesen.

Svein er tilhenger av smidig utvikling og er svært opptatt av hvordan det kan være mulig å utnytte prinsippene for smidig utvikling i en setting, hvor rammebetingelsene (spillereglene i offentlig sektor) setter klare begrensninger.

Gunn Marit Høistad, Vegdirektoratet

Gunn Marit jobber som prosjektleder og er prosessansvarlig for prosjektprosessen som innbefatter både prosjektstyring og eierstyring. Hun har holdt kurs i både eierstyring og prosjektstyringsdelen av prosessen.

Hun har tidligere mange års erfaring fra Telenor, hvor hun bl.a. jobbet som seksjonsleder for testavdelingen.

Vetle Høivang, Rambøll Management Consulting

Vetle er utdannet organisasjonspsykolog og jobber nå som seniorkonsulent i Rambøll. Han jobber til daglig med å kartlegge hvordan mennesker og ledere har det på jobb, og hvordan disse sammen skal skape gode resultater for organisasjonen. Vetle er selv prosjektleder på en rekke prosjekter, og er spesielt interessert i hvordan ledere og prosjektledere kan bruke de menneskelige ressursene best mulig.

Sven Nicolaisen, Kværner AS

Sc Mechanical Engineering with more than 30 years experience as Project Manager and Discipline Lead in Industry and Shipbuilding projects. Main Focus has been Process and plant design, procurement from sub-suppliers, construction and Start up of the plants.

Last 6 years work focus has been on Scope Change work and contractual focus in Edvard Grieg, Nyhamna and Njord projects.

Ole Kristian Nystrøm, Bouvet

Ole Kristian har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder. Han har erfaring fra å lede ulike prosjekttyper i offentlige og private organisasjoner, som anskaffelser, utredningsprosjekter, metodeprosjekter og utviklingsprosjekter. Han har levert prisvinnende prosjekter for tilgjengelighet og arkivfagsystemer.

Han har fokus på mennesker og tror på kraften i å jobbe sammen mot felles mål. Han  er opptatt av at brukernes behov blir ivaretatt, og setter arbeidet med brukskvalitet høyt.

Stian Garmann Oestreich, Multiconsult Norge AS

Prosjektleder

Stian er Master of Science innen Energy and Environmental Engineering  fra NTNU. Han jobber nå hos Multiconsult AS med

– Oppdragsledelse av tverrfaglige prosjekter (VVS, Elektro, Automasjon, kuldeteknikk og sprinkler)
– Disiplinledelse av VVS i mindre og større prosjekter (20.000 kvm)
– Er medlem av kompetansesenter for kuldeteknikk i Multiconsult AS

Lone Olstad, Aker BP

Lone har jobbet i olje og gass industrien i 17 år med varierte oppgaver innenfor prosjektledelse og porteføljeledelse i ulike deler av oljebransjen; produksjon, prosjekt, økonomistyring, forbedringsarbeid og etablering av nye samarbeidsmodeller i allianser. Allianser er et samarbeid mellom oljeselskapet og en eller flere strategiske leverandører. Har erfaring fra styreverv i Aker BP og diverse forum jeg har sittet sammen med andre medlemmer fra oljebransjen.

Pål Eirik Pettersen, Oslo kommune

Seniorkonsulent II, Prosjektkontoret – Utviklings- og kompetanseetaten

Pål Eirik Pettersen er ansatt som Prosjektleder i Oslo kommune, UKE –Avdeling for Program og Prosjekt.  Han har bakgrunn som siviløkonom og har jobbet som utviklingssjef i 13 år hos BBL Digital og har 4 års erfaring fra konsulentbransjen.  Pål har lang IT-prosjektledererfaring fra både leverandør og kundeprosjekter og har jobbet mye med smidig metodikk i små og mellomstore prosjekter.

Øyvind Stensby, Ciber Norge

Direktør for SAP-avdelingen

Øyvind har sin utdannelse fra Air Force Academy, BI og Henley Business School, og har mer enn 18 års erfaring fra Supply Chain, Consulting, Line Management og ulike stillinger innen IT-bransjen. Han har bred erfaring som leder innenfor rådgivning, logistikk og vedlikehold i Luftvåpen, og fra å levere og selge store IT-prosjekter i innenlandske og internasjonale bedrifter, i private og offentlige. Han er nå ansvarlig for å utvikle ny virksomhet innenfor ERP-utvalg, Enterprise Design, Supply Chain, Cloud, Mobility og Digital Business

Kjetil Strand, Verdix AS

Daglig leder.

Kjetil har over 20 års erfaring med ledelse av digitaliseringsprosjekter, og har i hele denne perioden bidratt til utvikling av faget. Fokus har vært på smidig utvikling, nyttestyring, samhandling og kontrakter. Han har vært med å utvikle de metodene som læres bort i workshopen.

Svein Zakariassen, Communicate AS

Prosjektleder og fagansvarlig

Svein er utdannet sivilingeniør fra NTH og har omfattende ledererfaring fra IT-sektoren. De siste 20 årene har han i hovedsak hatt rollen som leder for Prosjektleder- eller Prosjektleveranse-avdelinger i norske og internasjonale bedrifter Har arbeidet mye med prosjektmetodikk og kvalitetssystemet i tilknytning til prosjektleveranser

Styreformann i Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)

X