Nytt styre valgt på NFPs generalforsamling

13. april ble det avholdt generalforsamling i foreningen, og nytt styre ble valgt.

Kerstin Wentzel og Svein Zakariassen er nye styremedlemmer. Geir Graff, Thomas Norland og Jens Nørve fortsetter som styremedlemmer.

Foreningens generalsekretær Elin Klakken er konstituert styreleder frem til ekstraordinær generalforsamling avholdes senere i år.

Malin Eide overtar som styreleder i Young Crew. Avtroppende styreleder Patrik Eriksson fortsetter som styremedlem.

 

Resultatregnskap fra 2015 ble gjennomgått på generalforsamlingen. Resultatregnskapet tegner et korrekt bilde av foreningens aktiviteter i 2015, men NFP har stilt noen spørsmål ved balansen i regnskapet, og ønsker å gå mer detaljert gjennom underlaget sammen med Tekna som har ført NFPs regnskap. Det er allerede avholdt innledende møter med Tekna.

Dette medfører at det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling når regnskapet er godkjent, forhåpentligvis i løpet av juni. Da vil det også bli valgt ny styreleder.

Foreningen har opplevd et aktivt år i i 2015.  Vi vet at 2016 vil by på utfordringer for NFP, ikke minst på grunn av situasjonen i en del næringer. I løpet av foregående år er en rekke tiltak gjennomført. Ny strategi for foreningen er vedtatt av styret og NFP vil være mer synlige i det kommende året. Det nye styret går en spennende tid i møte der hovedfokus vil å bygge videre på å øke antall medlemmer og styrke foreningens økonomi, sier konstituert styreleder Elin Klakken.

X