NFP søker etter ildsjeler!

Ildsjeler-2

NFP henvender seg først og fremst til prosjektledere og -medarbeidere i felten, hvor vi formidler erfaringer på tvers av bransjer, offentlig/privat, sektorer, erfaringsnivå og geografi. NFP har sterk tilknytning til internasjonale organisasjoner.

NFP er organisert med et sentralstyre i Oslo, med 5-7 medlemmer, Young Crew med et styre på inntil 5 medlemmer, samt et sekretariat som er prosjektorganisert, hvor vi ønsker deltakere til ulike prosjekter. Aktuelle prosjekter akkurat nå:

  • Special Interest Group 1: Hvordan styre små prosjekter?
  • Special Interest Group 2: Gevinstrealisering
  • Digitalisering av magasinet Prosjektledelse
  • Artikkelinnhenting til magasinet
  • Ansvar for Temamøter
  • Oppgradering av web-side
  • Sosiale medier – utvidet bruk
  • Og mye annet—

Young Crew er en egen gruppe for prosjektledere under 35 år, som arrangerer sine egne samlinger.

Du kan foreslå deg selv eller andre som du mener vil kunne gjøre en god jobb for NFP eller Young Crew.

Old Crew er også velkommen til å bidra!

Å jobbe i frivillige organisasjoner og styrer er både spennende og faglig utviklende, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor ulike bransjer. Vi gir deg innføring i oppgavene.

Send forslag eller ta kontakt med oss i valgkomiteen hvis du har forslag til kandidater innen 31. mars 2018. Nye styrer velges på årsmøtet 19. april 2018.

Kontakt: post@prosjektledelse.org eller telefon 971 21 800 for mer informasjon

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X