NFP inngår avtale med Norsk Sertifisering AS!

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan for sertifisering av personell innenfor ledelse og sikkerhet og sertifisering av styringssystemer for kvalitet, arbeidsmiljø og miljø.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sikkerhets-opplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

NFP har, som  medlem av IPMA, enerett på IPMA-sertifisering I Norge. Sertifiseringen skal imidlertid gjennomføres av et nøytralt organ. NFP har valgt Norsk Sertifisering AS til å ivareta rollen som Certification Body for IPMA-sertifiseringen i Norge, fra 1. februar 2017. Assessorer og sekretær fortsetter i arbeidet med tilknytning til Norsk Sertifisering AS.

Begge parter ser fram til et langt og godt samarbeid!

 

Norsk Sertifisering AS - AVTALE

Bilde over: Daglig leder Frode Ervik Pettersen fra Norsk Sertifisering AS og styreleder Svein Zakariassen fra NFP.

 

 

 

Knut Heier

 

 

 

NFP retter en stor takk til Knut M. Heier,  som har etablert og drevet IPMAs sertifiseringsordning i Norge siden 2003, og som nå ønsket avlastning

X