NFP har signert Mangfoldsplakaten!

Mangfoldsplakaten

Mangfold er en situasjon av variasjon og av noe som er sammensatt. Mangfold er dynamisk og kan endre seg, mangfoldet kan være stort eller lite. Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har økt vesentlig de siste tiårene og er en av de tydeligste endringene i befolkningen, og vil fortsette å være det også i fremtiden. 

Frivillig sektor speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. Særlig i de representative organene i organisasjonene er det vesentlig mindre mangfold en man kunne forvente. Dette er en utfordring for sektoren, både opp mot verdien om at alle skal kunne delta, legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og representasjon og sektorens muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. Frivillige organisasjoner må også være oppmerksom på at økonomi, funksjonsnedsettelser, kjønn, seksualitet og utdanning kan utgjøre barrierer for deltakelse i frivilligheten og at noen kan bli møtt av flere barrierer.

Dette vil vi i Norsk Forening for Prosjektledelse ta på alvor!

Mangfoldsplakaten
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X