Mangfold- og inkluderingsutfordringer i prosjekter og organisasjoner

Mangfold- og inkluderingsutfordringer i prosjekter og organisasjoner

Diversity konferanse i Finland 29.30.10.2019

Diversity in Project Management 2019 (DiPM) er en konferanse som fokuserer på mangfoldet og inkluderingsutfordringene som organisasjoner og prosjektgrupper står overfor.

Med undertittelen flaks eller ferdigheter, inviterer den finske foreningen for prosjektledelse (PMAF) sammen med IPMA International Project Management Association til konferanse i Finland, Messukeskus, Helsinki 29.-30. oktober.

Delta og få inspirasjon, eller kom og del dine erfaringer. Konferansen tar imot forslag både basert på forskning og på praktisk erfaring. Det er fortsatt mulighet for å melde sin interesse for å holde innlegg (frist 15. september).

Les mer om eller meld deg på konferansen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X