Kurs: Ledelse i prosjekter, 6. februar 2020

Kurs: Ledelse i prosjekter, 6. februar 2020

ledelse-i-prosjekter

I dette kurset vil du lære om ulik personlig og sosial kompetanse som benyttes for å lede andre. Denne kompetansen – og bevisstgjøringen – er viktig for smidig gjennomføring både i prosjekter og team.

I dag jobber mange smidig. Det å jobbe smidig stiller enda større krav til å forstå dine medarbeidere – og deg selv og din lederstil.

NFP har utarbeidet et tre-dagers kurs i prosjekt-, program- og porteføljeledelse som bygger på IPMAs Competence Baseline.

Kurset deles nå i to:
Del 1: Ledelse i prosjekter. Personlig og sosial kompetanse. Dette omhandler «ledelse» i prosjektledelse. Kurset gjennomføres i samarbeid med NITO, første gang 6. februar 2020.

Del 2: Prosjektstyring -. Rammer og gjennomføring. Dette omhandler to hovedtemaer: Konteksten til prosjektet. Hva har kunden behov for? Metodekompetanse, metodikk som trengs ved gjennomføring og styring av prosjektet gjennomføres i samarbeid med NITO. Første gang 20-21. april 2020.

Første kurs gjennomføres allerede 6. februar i Oslo, så skynd deg å melde deg på HER!

Smidig tankesett er nå i ferd med å innføres både i prosjekter og i organisasjoner. Dette stiller nye krav både til de som skal lede – på alle nivåer – og de som skal gjennomføre oppgaver. Hvordan bestemmes de nye handlingsrommene?

Det smidige tankesettet setter krav til å være dynamisk og kunne foreta og gjennomføre beslutninger raskere. Vi må ha en annen tilnærming til risiko og usikkerhet samt skru ned krav til rapportering og kontroll.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X