Årets generalforsamling avholdes 13. april 2016

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på nettsiden fra 23. mars. Du finner disse her

Har du saker du ønsker å ta opp, må disse sendes skriftlig til post@prosjektledelse.org innen 17.mars

X