Prosjekter og prosjektledelse i Elkem AS

november, 2018

23nov09:0012:00Prosjekter og prosjektledelse i Elkem AS

Event Details

Elkem har over 6000 medarbedere på 27 produksjonsteder over hele verden. Elkems virksomhet bygger på en ubrutt rekke av teknologiske nyvinninger og dristige industrietableringer over hele verden. Elkem gjennomfører en rekke prosjekter I inn- og utland, som kan være organisert på svært ulike måter, også ofte med ulike samarbeidsparter som igjen gir ulike utfordringer. I tillegg vil selvsagt kulturforskjeller gjøre seg gjeldende, når man jobber i så mange deler av verden.

Elkems system for gjennomføring av prosjekter skal sikre forutsigbar gjennomføring av store prosjekter, til avtalt tid og kostnad.

Salten, Kina og Paraguay. Her ligger det an til mange spennende prosjektutfordringer!

Disse vil dele sin erfaring med deg:

Du får høre følgende innlegg:

Om Elkems prosjektstyring av nasjonale og internasjonale prosjekter

Innleder: Oddbjørn Nilssen, Prosjektdirektør Elkem

Oddbjørn vil innlede med å si litt om Elkem og Elkems virksomhet, Han vil videre snakke om Elkems prosjektgjennomføringsmodell, samt typiske utfordringer og muligheter i gjennomføring av prosjekter i en multinasjonal virksomhet med mange ulike kulturer. Han vil også fortelle om Elkems opplærings- og sertifiseringsprogram for prosjektledere.

Kvase Furnace Project, Elkem Salten

Innleder: Tor Brendeford, Senior Prosjektleder Elkem

Elkem har i de siste årene gjennomført flere ovnsoppgraderingsprosjekter for å redusere miljøutslipp samt erstatte utslitt utstyr. Felles for disse prosjektene er at de er såkalte brownfield prosjekter, dvs. prosjekter som omhandler ombygninger i eksisterende anlegg. Videre er det typisk for alle disse prosjektene at størsteparten av ombyggingen gjennomføres i løpet av et kortest mulig «vindu» hvor produksjonen stanses. Tor Brendeford har hatt sentrale roller i flere av disse ovnsprosjektene, og vil fortelle om et av disse, nemlig Kvase prosjektet ved Elkem Salten.

Salten Energy Recovery Project, Elkem Salten

Innleder: Alan Phillip Cook, Prosjektleder Salten Energigjenvinning AS

Salten Energigjenvinning AS, som er et partnerskap mellom Elkem ASA og Kvitebjørn Energi, har besluttet bygging av et energigjenvinningsanlegg på Elkem Salten i Nordland. 28 prosent av verkets energiforbruk ventes gjenvunnet. Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk. Alan vil gi en presentasjon av dette spennende og viktige energigjenvinningsprosjektet.

EFC – Elkem Foundry Plant (China)

Innleder: Oddbjørn Nilssen, Prosjektdirektør Elkem A

Elkem Foundry China (EFC) ligger i Shizuishan Hi-tech Industrial Development Zone i provinsen Ningxia, den raskest voksende provinsen i Kina. Her har Elkem bygget en ny fabrikk for produksjon av støperiprodukter. Fabrikken ble startet opp i januar 2018, og har en veldig gunstig beliggenhet med direkte tilgang til både råvarer og energiressurser. Oddbjørn vil gi en presentasjon av dette prosjektet med fokus på typiske utfordringer man kan støte på når man gjennomfører industriprosjekter i Kina.

EPSA- Elkem Paraguay

Innleder: Oddbjørn Nilssen, Prosjektdirektør Elkem A

Sør Amerika, og Brasil spesielt er et av de raskest voksende markedene for støperiprodukter. Det er vanskelig å få en del av dette markedet uten lokal produksjon. Elkem ble i 2012 invitert av to argentinske investorer til å delta i et prosjekt i Paraguay for bygging av et nytt ferrosilisium anlegg som skulle levere støperiprodukter til det brasilianske markedet. Prosjektet skulle gjennomføres gjennom dannelsen av et nytt Joint Venture selskap hvor Elkem og partnerne hver skulle eie 50%. Oddbjørn vil gi en presentasjon av Paraguay prosjektet med hovedvekt på utfordringer knyttet til prosjektgjennomføring i et joint venture selskap, samt gjennomføring av prosjekter i hurtig voksende økonomier med til dels begrenset infrastruktur.

 

Time

(Friday) 09:00 - 12:00

Location

Dr. Maudsgate 15

Organizer

Norsk Forening for Prsojektledelse (NFP)

RSVP to event

YesNo

Make sure to RSVP to this amazing event!

Comments are closed.

X