Hvordan få helhetlig perspektiv på virksomhetsstyringen?

october, 2018

19oct09:0012:00Hvordan få helhetlig perspektiv på virksomhetsstyringen?Et samarbeid med Difi

Event Details

De store digitaliseringsprogrammene har skapt utfordringer for tradisjonell linjeledelse i offentlig sektor. Hvilken kompetanse må til for å lykkes med satsingen?

Digitalisering er ikke bare nye systemer, men helt nye måter å jobbe og tenke på, hvor alle må omstille seg. Dette berører ledere såvel som medarbeidere, for ikke å snakke om premissgiverne, nemlig politikerne. Det berører stat såvel som kommuner, og deg og mhttps://prosjektledelse.org/wp-admin/post.php?post=2808&action=editeg som skal leve med resultatene av det som besluttes.

I dette Temamøtet får vi høre om  intiativene som er satt i gang for å mestre utfordringene

 Kommunesammenslåingen Asker, Hurum og Røyken
Innleder: Geir Graff, Asker kommuneGeir er programkoordinator for kommunesammenslåingen. Som et ledd i arbeidet med å bygge en ny kommune benytter Asker anledningen til å utarbeide en helhetlig kompetansemodell for alle involerte i kommunens arbeid. Det utarbeides kurs- og opplæringsmoduler innen fire områder:

  • Visjon, verdier, felles kultur og identitet
  • Lederprinsipper for digital-, innovasjons- og endringsledelse
  • Medarbeiderskap
  • Strategisk ledelse og implementering

Strategisk IKT-kompetanse for ledere

Innleder: Anne Kristine Hanevold, Difi
Difi gjennomfører prosjektet «strategisk IKT-kompetanse for ledere». Anne Kristine vil snakke om hva som kreves av ledere i en ny tid og hvilke kompetanse ledere trenger for å lykkes med digital transformasjon i offentlig sektor.

 Hvordan jobbe sammen mot felles løsninger
Innleder: Tormod Guldvog, Puzzlepart
Prosjektportalen er utviklet i samarbeid med Kommunenes sentralforbund og distribueres gratis via GitHub. Sentrale deler av løsningen er laget i tett samarbeid med offentlige aktører, som også har bidratt med finansiering. Hvordan har dette arbeidet foregått, og hvordan bidrar det til å skape godt offentlig-privat samarbeid?

Time

(Friday) 09:00 - 12:00

Location

Dr. Maudsgate 15

Organizer

Norsk Forening for Prsojektledelse (NFP)

RSVP to event

YesNo

Make sure to RSVP to this amazing event!

Comments are closed.

X