Prosjekter og prosjektstyring i Jernbaneverket

may, 2016

27may09:0012:00Prosjekter og prosjektstyring i JernbaneverketTemamøte 2

Event Details

Fredag 27.mai kl 9-12, Teknas lokale, Dr. Maudsgate 15, 1. etasje (gjennom kantinen)Påmelding via mail: post@prosjektledelse.org.  Påmeldingsfrist: 25. mai. Arrangementet er gratis for medlemmer og koster kr 500,- for ikke-medlemmer
Jernbaneverket er en viktig samfunnsaktør som har både små, store og megastore utbyggingsoppgaver. Det skal bygges framtidens jernbane. Samtidig skal de drifte og vedlikeholde eksisterende infrastruktur.

Dette blir det mange prosjekter av! Og sikkert også mange utfordringer.

Prosjektstyring i Jernbaneverket

Innleder: Marit Bjørgum, Jernbaneverket

Bjørgum har ansvar for prosjektstyring i Jernbaneverket. Jernbaneverket skal ha nøkkelkompetanse på ledelse, bestilling og styring av investeringsprosjektene i egen organisasjon. Hvordan klarer de dette? Bjørgum vil snakke om aktivitetsnivået i Jernbaneverket. Hun vil også presentere beslutningspunkter /prosjektmodellen som benyttes, og hvordan de arbeider med erfaringsdata som kan brukes til støtte i beslutningspunktene.

 Marit Bjørgum
 
 ERTMS-prosjektets forberedelser til ekstern kvalitetssikring (KS2)

Innleder: KS2-rådgiver Erlend Jakobsen, Atkins Norge

Hva innebærer det for et stort prosjekt å forberede seg til KS2 og hvorfor fokusere på dette? Erfaringer fra ERTMS-prosjektets vei fram mot og gjennom den eksterne kvalitetssikringen, fram til regjeringsbeslutning og stortingsbehandling.

 Erlend Jakobsen (Atkins Norge AS)
 
Utbygging av Follobanen – Prosjektorganisering, kontraktstrategi og framdriftsplaner

Innleder: Teknisk leder Hans Christian Kruse, Follobanen

Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030. Follobaneprosjektet er første del av IC-utbyggingen mot sør-øst Norge. Hans Christian Kruse gir oss et innblikk i tekniske forhold og nye tekniske løsninger, kontrakts-strategier, fremdriftsplaner, osv.

 Hans Christian Kruse
 Internasjonal prosjektorgainsasjon – utfordringer og muligheter

Innledere: Quality and Systems Manager Bengt Åge Fjørtoft, Acciona Ghella Joint Venture

Spanske Acciona og italienske Ghella har gått sammen og etablert selskapet AGJV, som skal bygge hoveddelen av jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski med fire tunnelboremaskiner. Rundt 800 personer vil på det meste jobbe med dette prosjektet, på oppdrag av Jernbaneverket. Fjørtoft vil fortelle om prosjektet, hvordan selskapet jobber og om utfordringer og muligheter.

 Bengt Åge Fjørtoft (002)

Time

(Friday) 09:00 - 12:00

Location

Tekna

Dronning Maudsgate 15, Oslo (1. etg - gjennom kantinen)

RSVP to event

YesNo

Make sure to RSVP to this amazing event!

Comments are closed.

X