Prosjektstyring til suksess (REP)

Registration og Education Programme (REP) er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til metodekunnskap i IPMA-sertifiseringen. Det er gjennomført slik vurdering for dette opplæringstilbudet.
Les mer om REP her

Link to the organizer’s website: Holte Consulting

Registered since 29.06.2009
Mapping NCB-elements / Modules:  Read more

X