Bedriftsmedlem

Medlemskap for de virksomheter som ønsker å påvirke lokalt og nasjonalt via NFP’s styre, være høringsinstans, eller tilby sine prosjektledere et nasjonalt og internasjonalt nettverk.

I medlemskapet inngår vanlige medlemsfordeler som magasinet Prosjektledelse med 4 utgivelser pr.år, gratis deltakelse på medlemsmøter, samt en bedriftspakke med aktuelle bøker. I tillegg får bedriften profilering på vår hjemmeside med logo og link til eget nettsted.

Bedriftsmedlemspriser:

Medlemskategorier   Pris Antall medlemmer
Liten gruppe  9.000  Inntil 5
Medium gruppe  15.000  6-12
Stor gruppe 20.000  13-20
Mega gruppe 25.000  21-30
Spesialavtaler > 30.000  Over 30

Registrering

Når du registrerer din bedrift/virksomhet som medlem, ber vi deg laste oppog fylle inn Vil du bli medlem – registreringsskjema og sende dette som vedlegg til e-post her.

X