Registartion og Education Programme er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til metodekunnskap i IPMA-sertifiseringen.

 

Hensikten med å etablere et slikt tilbud, er:

  • Å gi et tilbud til NFP’s medlemmer som gjør det lettere for prosjektledere å orientere seg i alle opplæringstilbud på det norske markedet.
  • Å gi opplæringstilbyderne en mulighet til å tilpasse prosjektleder opplæringen til de internasjonale kravene som IPMA stiller.

Leverandører som verifiserer og registrerer sitt tilbud i NFP systemet, får benytte egen logo som viser dette.

Ønsker du som kurstilbyder å vise en verifisert kryssreferanse mot IPMA’s krav, kan dette gjøres ved å ta kontakt til post@prosjektledelse.org


NFP’s ansvar

Registreringen baserer seg på at leverandøren gjør en egenvurdering av innhold i sitt opplæringstilbud. NFP verifiserer leverandørens egenvurdering om gitte opplysninger er tilstrekkelig dokumentert. Det avholdes også intervju med opplæringstilbyderne.
NFP vurderer ikke, og har ikke noe ansvar for, kvaliteten i og utbyttet av undervisningen. Dersom en deltaker mener programmet/kurset ikke har det innhold som fremgår av NFP’s registreringssystem, kan deltakeren melde dette til NFP via e-mail post@prosjektledelse.org eller kontakte NFP på www.prosjektledelse.org.


Følgende program er verifisert ihht IPMAS krav:

Prosjektledelse 1

Arrangør: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studiepoeng: 15

Omfang:
Tre samlinger av 3 dager, med oppgaveløsning mellom samlingene. Hjemmeeksamen som karaktersettes og gir endelig sluttkarakter.  
Totalt forventet tidsforbruk 450 timer.

Ta direkte kontakt med Arnstein Moe, arnstein@nmbu.no eller telefon 975 43 235

X