box3

Annonsering

Du er to muligheter for å annonsere via NFP:
  • Gjennom magasinet Prosjektledelse
  • Via web-siden

 

Magasinet Prosjektledelse

Magasinet utkommer 4 ganger pr år og trykkes i ca 1000 eksemplarer. Magasinet går til medlemmene via posten, men tas også med til kurs og konferanser for utdeling.

Annonser må leveres ferdig til trykking, dvs ferdig oppsatt i pdf-format til post@prosjektledelse.org

Utgivelse 2017 Frist for levering     Pris eks mva pr.utg Pris eks mva

4 nummer

27.02 03.02 1/4 side 2.000,- 6.400,-
02.05 07.04 1/2 side (180x130mm) 3.500,- 12.000,-
11.09 19.08 Hel side (180x270mm) 6.500,- 24.000,-
13.11 21.10 Baksiden (180×250) 9.000,- 32.000,-
Andre størrelser kan diskuteres.

 

Annonser på NFPs hjemmeside

Nå kan du annonsere på NFPs web-side! Dette gjør at «time to market» blir svært kort. Vi forbeholder oss to virkedager for å få lagt ut annonsen. Annonsene ligger ute til søknads-/påmeldingsfrist er utgått eller annen dato du oppgir.

Du kan annonsere ledige stillinger, at du selv er ledig for oppdrag, eller for kurs, seminar og konferanser du skal holde.

Annonsene må være ferdig oppsatt i pdf med logo. Det kan angis lenke til egen web-side. Annonsen bør ikke være større enn en A4-side.

Pris pr annonse, eks mva, er kr 3.900,- for medlemmer og kr 4.900,- for ikke-medlemmer. Det gis rabatt ved flere annonser i løpet av et år.

NFP forbeholder seg retten til å avvise annonser, men skal da begrunne dette overfor bestiller.

 

 

Kombinert annonsering både i bladet og på nettsiden

Be om pris for dette.

X