Grunnkurs i prosjektledelse (REP)

Registration og Education Programme (REP) er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til metodekunnskap i IPMA-sertifiseringen. Det er gjennomført slik vurdering for dette opplæringstilbudet.
Les mer om REP her

Link to the organizer’s website here

Registered since december 2012
Mapping NCB elements / Modules : Will be updated

X