Medlemskap for de virksomheter som ønsker å påvirke lokalt og nasjonalt via NFP’s styre, være høringsinstans, eller tilby sine prosjektledere et nasjonalt og internasjonalt nettverk.

I medlemskapet inngår vanlige medlemsfordeler som magasinet Prosjektledelse med 4 utgivelser pr.år, gratis deltakelse på medlemsmøter, samt en bedriftspakke med aktuelle bøker. I tillegg får bedriften profilering på vår hjemmeside med logo og link til eget nettsted.

 

Bedriftsmedlemspriser:

Medlemskategorier   Pris Antall medlemmer
Liten gruppe  7.500  Inntil 5
Medium gruppe  10.000  6-12
Stor gruppe 17.500  13-20
Mega gruppe 25.000  21-30
Spesialavtaler > 25.000  Over 30


Når du registrerer bedriften som medlem første gang, får du tilsendt et skjema hvor du fyller inn navn, adresse etc til hvert av de personlige medlemmene. Den enkelte kan også registrere seg direkte her.

Bli medlem