Etablering av nettverk for gevinstrealisering

KS inviterer til etablering av «Nettverk for gevinstrealisering i offentlig sektor» 23. mai

Les mer HER